+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Spółki, Zarząd informuje, że w związku z emisją 1 125 555 akcji serii D, zostało złożonych 253 zapisów podstawowych na 1.105.277 akcji serii D (z wykorzystaniem prawa poboru) i jednocześnie złożono 65 zapisów dodatkowych na 1.377.298 akcje serii D. W wyniku przydziału 20.278 akcji dokonanego przez KDPW SA wystąpiła redukcja w zapisie dodatkowym w wysokości 98,53%.
Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wyznaczenie pierwszego dni notowań PDA serii D na dzień 5 listopada 2010r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu