+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2009 z dnia 02.11.2009r. Zarząd Orzeł S. A . informuje, że ze względu na procedury występujące w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Emitent nie otrzymał jeszcze odpowiedzi w sprawie wniosku o dofinansowanie projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon w oparciu o nową innowacyjną technologię”. W ocenie Emitenta czas trwania weryfikacji przez PARP może przedłużyć się jeszcze o kilka tygodni

Podstawa prawna:

Załącznik do Uchwały Nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu