+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2010 z dnia 29.07.2010 r. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym na konto Spółki wpłynęła zaliczka dotacji przyznanej przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna gospodarka” Działanie 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników B+R”.

Łączna kwota otrzymanej zaliczki wynosi 5 145 900,00 PLN

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu