+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2011 z dnia 4 kwietnia 2011 Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 19 lipca 2011 na konto Spółki wpłynęły środki związane z refundacją poniesionych kosztów w kwocie 3 762 901,00 zł w ramach projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna gospodarka” Działanie 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników B+R”.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu