+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym na konto Spółki wpłynęły środki z rozliczenia końcowego Działanie 8.2. PO IG dotacji przyznanej przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Wdrożenie systemu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy ORZEŁ S.A. i podmiotami współpracującymi”.

Łączna otrzymana kwota rozliczenia końcowego wynosi 58.100 PLN.

Informujemy również, że spółka wciąż oczekuje na zaliczkę w ramach Działania 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników B+R”. w wysokości 5 387 023,00 PLN

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu