+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2010 z dnia 29.07.2010 r. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym na konto Spółki wpłynęły środki z rozliczenia końcowego Działanie 1.4. „Wsparcie projektów celowych dotacji przyznanej przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon w oparciu o nową innowacyjną technologię”. Projekt ten miał na celu przeprowadzenie badań nad nowo budowaną linią do recyklingu opon i był wstępem do rozpoczęcia inwestycji.

Łączna otrzymana kwota dofinansowania do dnia 04.11.2010 wynosi 287.000 PLN.

Informujemy również że spółka oczekuje w najbliższych dniach na zaliczkę w ramach Działania 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników B+R”. w wysokości 5.145.900 PLN

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu