+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2010 z dnia 22.02.2010 r. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym na konto Spółki wpłynęły ostatnie środki z rozliczenia końcowego dotacji przyznanej przez Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości na realizację projektu „Zakup specjalistycznych usług doradczych mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji zaplanowanej przez Orzeł SA” w ramach I Osi Priorytetowej, Działania 1.7. RPO WL 2007 – 2013.

Łączna otrzymana kwota dofinansowania do dnia 20.10.2010 wynosi 140 163,08 PLN.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu