+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2010 z dnia 19.11.2010 r. oraz 09/2011 z dnia 18.02.2011 Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym na konto Spółki wpłynęły środki związane z refundacją poniesionych kosztów oraz zaliczką nr 2 dotacji przyznanej przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna gospodarka” Działanie 4.1. „Wsparcie wdrożeń wyników B+R”.

Kwota otrzymanej zaliczki wynosi 808 053,45 PLN co stanowi 15% wnioskowanej kwoty. Łączna otrzymana kwota to 5 387 023,00 PLN co stanowi 100% wnioskowanej koty.

Ze względu na trwające uzgodnienia z dostawcą linii, Zarząd w najbliższym czasie ustosunkuje się w formie raportu bieżącego do ewentualnego opóźnień w uruchomieniu produkcji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu