+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje zasady informowania Inwestorów o korzystaniu z dotacji unijnych. Raporty bieżące dotyczące dotacji będą wysyłane w momencie:

 

  1. Pozyskania informacji o pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku wraz z podaniem kwoty przyznanej dotacji.
  2. Podpisania umowy o dotację.
  3. Wpływu ostatniej transzy środków.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1

Załączniki:

Załącznik do Raportu bieżącego nr 8/2009  rozmiar: 32.7 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł Prezes Zarządu