+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację o pozytywnej ocenie merytorycznej projektu „Zakup specjalistycznych usług doradczych w celu pozyskania zewnętrznego finansowania poprzez wprowadzenie Spółki na główny parkiet GPW”. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo”.

 

Niniejsza decyzja oznacza przyznanie Spółce dofinansowania realizacji tego projektu ze środków RPOWL na kwotę 200 000 PLN.

 

W związku z znaczącym spadkiem kapitalizacji Spółki w ostatnich miesiącach, Zarząd nie jest w stanie precyzyjnie podać informacji kiedy przystąpi do realizacji projektu.

 
Podstawa prawna:

 

§ 3 ust.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

 
Osoby reprezentujące spółkę:

 

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu