+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację o pozytywnej ocenie merytorycznej projektu „Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000”.

Niniejsza decyzja Regionalnej Instytucji Finansującej, którą dla województwa lubelskiego jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości oznacza przyznanie Emitentowi dofinansowania realizacji tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu