+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację o pozytywnej ocenie merytorycznej projektu ” Zakup specjalistycznych usług doradczych mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji zaplanowanej przez Orzeł S.A.”. Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 1.7 „Usługi Doradcze”
Niniejsza decyzja oznacza przyznanie Emitentowi dofinansowania realizacji tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na kwotę 150 000PLN i związana jest z pokryciem kosztów przeprowadzenia emisji akcji i obligacji. Powyższy projekt jest elementem finansowania nowej inwestycji, jednak Spółka nadal oczekuje na informację ws dotacji na samą budowę zakładu produkcji granulatu gumowego.

Podstawa prawna:
§ 3 ust.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu