+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, zgodnie z § 11 ust. 1 „Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)”, że w dniu 24. 04. 2008 r. Spółka uzyskała dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) i od dnia 24.04.2008 r. rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu ESPI w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
Załącznik do Zarządzenia Nr 105/2007 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 lipca 2007 r. „Regulamin korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) §11 ust. 1.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu