+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 08/2010 z dnia 22.01.2010. Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu 20.05.2010 Emitent otrzymał podpisaną umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie realizacji Projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon w oparciu o nową innowacyjną technologię”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4.4.1 PO IG – Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.

Kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosi 17 440 000,00 PLN, co stanowi 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych.


Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Halina Orzeł – Członek Zarządu

Magdalena Orzeł – Członek Zarządu