+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

ORZEŁ SA: Informacja o podpisaniu umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowania projektu budowy drugiego zakładu produkcji granulatu ze środków unijnych

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2010 z dnia 09.03.2010 Zarząd ORZEŁ S. A. informuje, iż w dniu 05.08.2011 Emitent podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie realizacji Projektu „Produkcja nowych w skali świata wyrobów w innowacyjnym procesie recyklingu opon”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.4 PO IG.

Kwota dofinansowania w formie dotacji rozwojowej wynosi 22,41 mln zł, co stanowi 66,5% całkowitych kosztów inwestycji. W tym samym dniu spółka złożyła wniosek o zmianę harmonogramu realizacji inwestycji gdyż pierwotnie inwestycja ta miała zakończyć się do końca 2011 roku. Zgodnie z proponowanym harmonogramem realizacja inwestycji maiłaby zakończyć się w 2014 roku. W celu realizacji inwestycji Spółka będzie potrzebowała około 15 mln zł wkładu własnego. Sposób pozyskania tych środków zostanie opracowany i opublikowany do końca tego roku.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarząd