+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki Orzeł S.A. informuje, że w dniu 4 lipca 2008r., Starostwo Powiatowe w Lublinie wydało decyzję nr 1200/08 w sprawie pozwolenia na budowę budynku serwisu motoryzacyjnego z częścią socjalno-biurową, magazynową i myjnią samochodów osobowych na działkach nr ew. 1251/5 i 1252/10 w miejscowości Ćmiłów, Gm. Głusk. Niniejsza decyzja uległa uprawomocnieniu w dniu 21.07.2008r.

Podstawa prawna:
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 322/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” § 3 ust. 1 .

Komentarz Zarządu:
Dzięki uzyskaniu niniejszego dokumentu, Spółka może rozpocząć budowę budynku magazynowo – biurowo – administracyjnego, co było wskazane jako jeden z celów emisyjnych Spółki w trakcie przeprowadzania emisji prywatnej.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu