+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S. A. informuje, iż w dniu 11.09.2009r. pozyskał informację o niezakwalifikowaniu do przyznania wsparcia projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon w oparciu o nową innowacyjną technologię”.

Projekt ten został zgłoszony do dofinansowania w ramach działania 1.4-4.1.

W chwili obecnej Zarząd oczekuje oficjalnego stanowiska Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, a po tym
fakcie podejmie stosowne działania.

Jednocześnie Zarząd informuje, ze nie rezygnuje ze starań o pozyskanie środków z dotacji na finansowane budowy Fabryki Granulatu Gumowego. Rozpoczęcie realizacji projektu może zostać opóźnione o ok. 6 miesięcy.

Podstawa prawna:
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 30 maja 2007 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu” §3 ust. 1.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu