+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2011 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2010 – 15 luty 2011
Raport roczny za 2010 rok – 14 czerwca 2011
Raport kwartalny za I kwartał 2011 – 13 maja 2011
Raport kwartalny za II kwartał 2011 – 15 sierpnia 2011
Raport kwartalny za III kwartał 2011 – 15 listopada 2011

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie
raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł Prezes Zarządu