+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd ORZEŁ S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2010 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2009 – 15 luty 2010
Raport roczny za 2009 rok – 14 czerwca 2010
Raport kwartalny za I kwartał 2010 – 17 maja 2010
Raport kwartalny za II kwartał 2010 – 16 sierpnia 2010
Raport kwartalny za III kwartał 2010 – 15 listopada 2010

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje Bieżące i Okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu