+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2011 z dnia 24.02.2011 r. Zarząd ORZEŁ S. A. po przeprowadzonych ustaleniach z dostawcą linii technologicznej przekazuje informacje dotyczące harmonogramu budowy zakładu produkcji granulatu gumowego.

Rozpoczęcie montażu linii technologicznej nastąpi w marcu 2011 roku, natomiast rozpoczęcie produkcji przewidziane jest na maj 2011 roku.

W związku z opóźnieniem związanym z otrzymaniem zaliczki przyznanej w ramach dotacji z Działania 4.1 „Wsparcie wdrożeń wyników B+R przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu „Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna gospodarka”, Zarząd informuje o półtoramiesięcznym opóźnieniu uruchomienia produkcji w stosunku do pierwotnego planu.

Późniejsze rozpoczęcie produkcji może mieć wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w 2011 roku. Obserwowane jednak zapotrzebowanie rynku na granulat gumowy spowodowało podjęcie decyzji o uruchomieniu trzyzmianowej produkcji a nie jak to było pierwotnie planowane dwuzmianowej. W ocenie Zarządu, oba powyższe fakty mogą spowodować brak konieczności zmiany prognoz finansowych.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu