+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W związku z zapytaniami dotyczącymi bezpieczeństwa stosowania granulatu SBR na boiskach ze sztuczną nawierzchnią, informujemy, iż produkowany w Orzeł S.A. granulat posiada atest higieniczny PZH do użytku jako element nawierzchni zewnętrznych obiektów sportowych. Produkt otrzymywany jest w procesie recyklingu opon pochodzących z rynku Unii Europejskiej, podlegających ścisłym regulacjom rozporządzenia REACH w zakresie dopuszczalnej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Stosowanie na boiskach rekomendowanych przez Orzeł S.A. frakcji o uziarnieniu nie niższym niż 0,5 mm eliminuje ryzyko przedostawania się granulatu do organizmu człowieka w sposób inny niż celowe jego spożycie.

Atesty i wyniki badań granulatu do pobrania w sekcji Oferta/ Specyfikacje i certyfikaty.