+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 13.02.2018 roku, godz. 12.00

Miejsce: Poniatowa, ul. Przemysłowa 50

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  6. Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
  7. Powołanie członków Rady Nadzorczej.
  8. Złożenie oświadczenia w przedmiocie powołania członka Zarządu, zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie z dnia 5 stycznia 2018 o zwołaniu NWZ Orzeł SA

Projekty uchwał na NWZ 13.02.2018

Orzeł SA Uchwały podjęte na NWZ w dniu 13 lutego 2018 roku

Pełnomocnictwo dla mocodawcy będącego osobą prawną

Pełnomocnictwo dla mocodawcy będącego osobą fizyczną