+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Wsparcia z RPO Województwa Lubelskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu:
Analiza rynku i opracowanie strategii ORZEŁ S.A. w zakresie e-commerce

Oś Priorytetowa:
1. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:
1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo.

Okres realizacji:
30.07.2008. – 01.09.2008.

Kwota dofinansowania:
73 000,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu:
Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w ORZEŁ S.A.

Oś Priorytetowa:
1. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:
1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo.

Okres realizacji:
01.07.2008. – 01.09.2008.

Kwota dofinansowania:
10 500,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu:
Zakup specjalistycznych usług doradczych mających na celu pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji zaplanowanej przez ORZEŁ S.A

Oś Priorytetowa:
1. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:
1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo.

Okres realizacji:
01.04.2008. – 30.11.2009.

Kwota dofinansowania:
150 000,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu:
Innowacyjny proces rotacji ogumienia w nowoczesnym centrum motoryzacyjnym firmy ORZEŁ S.A.

Oś Priorytetowa:
1. Przedsiębiorczość i Innowacje.

Nazwa Działania:
1.3. Dotacje inwestycyjne dla MŚP

Okres realizacji:
01.04.2008. – 30.11.2009

Kwota dofinansowania:
1 999 805,56 PLN

Informujemy, że realizacja Projektu pt. „Innowacyjny proces rotacji ogumienia w nowoczesnym centrum motoryzacyjnym Firmy ORZEŁ S.A.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” przyczyniła się do rozszerzenia oferty Przedsiębiorstwa ORZEŁ Spółka Akcyjna o nowe, następujące produkty / usługi:

1. Szybkie naprawy mechaniczne.

2. Przeglądy rejestracyjne pojazdów.

3. Kompleksowa usługa myjni samochodowej.