Sprawozdanie ORZEŁ SA za okres 9 października 2007 – 30 czerwca 2008