+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł (Opony) SA zakwalifikował się do III etapu konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych „Złota Strona Emitenta” (ZSE). Spółka nominowana jest w kategorii emitentów rynku NewConnect.

Do grona 15 spółek w 5 kategoriach zakwalifikowała się spółka ORZEŁ SA wraz z nią w kategorii NewConnect znajdują się EGB Investmens S.A. oraz LUG S.A.

ORZEŁ SA podczas udziału w programie „10 na 10” organizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych przeprowadził gruntowną analizę strony internetowej pod kontem zawartości jak również funkcjonalności. Wyniki analizy wskazały szereg braków oraz złej budowy strony. Spółka rozpoczęła pracę nad nową stroną, podczas której uwzględniane były uwagi SII jak również zalecenia GPW dotyczące zawartości strony korporacyjnej. Efektem tych prac było uruchomienie w IV kwartale poprzedniego roku nowej strony będącej kompleksowym źródłem wiedzy dla akcjonariuszy. Strona została wzbogacona m.in. o pełniejsze informacje nt działalności Spółki, umieszczono niezbędne dokumenty, jak również można przez stronę zadać pytanie Zarządowi.

Stworzenie nowej strony korporacyjnej Spółki to jeden z elementów budowy relacji z inwestorami. Spółka od 2009 roku prowadzi newsletter, organizuje comiesięczne dni otwarte dla inwestorów w siedzibie Spółki, telekonferencje oraz sporządza raporty okresowe zbliżone do standardów z rynku głównego – mówi Jacek Orzeł Prezes Zarządu. Wszelkie działania które podejmuje Spółka mają na celu polepszenie komunikacji z inwestorami oraz wyjście naprzeciw oczekiwaniom inwestorów. W przyszłości Spółka planuje np. wprowadzić wideo prezentacje okresowych wyników finansowych.

W III etapie Kapituła konkursu spośród 15 nominowanych stron wyłoni 5 laureatów. Czy strona Spółki zostanie jednym z nich okaże się 12 czerwca podczas IV Kongresu Relacji Inwestorskich Spółek Giełdowych organizowanego przez SEG.