Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ORZEŁ SA które odbyło się 28 czerwca akcjonariusze podjęli uchwałę w sprawie przejścia ze sowimi akcjami z NewConnect na GPW. Czy taki plan zdoła Spółka zrealizować?

 
 
Akcjonariusze Spółki biorący udział w ZWZA 28 czerwca jednomyślnie głosowali za uchwałą w sprawie zgody na dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowany. Dzięki czemu Spółka otrzymała zielone światło do podjęcia wszelkich działań aby zmienić rynek notowań akcji Spółki.
Zgodnie z obietnicą złożoną naszym akcjonariuszom w czasie debiutu ponad 3 lata temu obiecaliśmy że akcje spółki będą notowane na rynku głównym. Deklaracje tą cały czas podtrzymywaliśmy uważając ze jest to jeden z istotnych punktów w historii Spółki. Dziś taki dzień następuje począwszy od przyjętej uchwały – mówi Jacek Orzeł Prezes Zarządu Orzeł Opony.
 My jako Spółka robimy wszystko aby przenieść akcję na dużą giełdę, reszta należy do naszych Akcjonariuszy – dodaje Prezes Zarządu. Reszta o której mowa to niska kapitalizacja która na dzień dzisiejszy uniemożliwia przejście spółki z NewConnect na GPW. W dniu WZA kurs spółki na zamknięciu wyniósł 4,29 zł co przy niespełna 7,9 mln akcji daje kapitalizacje blisko 34 mln zł. Od stycznia 2011 zmienił się próg dla Spółek notowanych na NewConnect z 10 mln Euro do 12 mln, aby można było ubiegać się o przejście kapitalizacja powinna wynieś ok. 48 mln złotych.
Czy spółka osiągnie taką kapitalizacje?? Aby osiągnąć taką kapitalizacje akcje Spółki powinny kosztować przynajmniej 6,10 zł. Wszystko zależy od Akcjonariuszy – podkreśla Jacek Orzeł.
Warto zwrócić uwagę na fakt iż spółka jest na ukończeniu dużej inwestycji w Zakład Produkcji Granulatu Gumowego. Zakład o wartości 27 mln zł powstaje m.in. ze środków unijnych w wysokości ponad 17 mln zł jakie spółka otrzymała na początku 2010 roku oraz ze środków własnych jak i pochodzących z emisji obligacji które obecnie notowane są na Catalyst.
Firma rozpoczęła działalność w 1984 roku, z branżą motoryzacyjną związała się w 1996 roku. Dwa lata później powstał pierwszy serwis ogumienia pod marką „PREMIO”. Działalnością w zakresie hurtowej sprzedaży opon firma zajmuje się od 2000 roku., 10 kwietnia 2008 roku spółka zadebiutowała na New Connect. ORZEŁ (Opony) SA prowadzi sprzedaż opon przez internet oraz serwisy wymiany i naprawy opon. Pod koniec września 2010 roku Spółka przejeła pakiet 78% Spółki ASTOR SA zajmującej się obsługa flot samochodowych w zakresie wymiany opon. Obecnie ORZEŁ SA realizuje projekt budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gunowego ze zużytych opon. Spółka prowadzi również działalność w zakresie zbiórki i zagospodarowania zużytych opon zgodnie z najwyższymi standardami.