+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 9.11.2015 roku, godz. 14.00

Miejsce: Poniatowa, ul. Przemysłowa 50

1)  Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)  Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4)  Przyjęcie porządku obrad.
5)  Złożenie oświadczenia w przedmiocie powołania członka Zarządu, zgodnie z §15 ust. 3 Statutu Spółki.
6)  Wolne wnioski.
7) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Pliki do pobrania:
ORZEŁ SA: Uwagi Zarządu do porządku obrad
ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
ORZEŁ SA: Projekty uchwał

ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą prawną(1)

ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą fizyczną(1)