+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Termin: 23.02.2015 r., godz. 12.00

Miejsce: Poniatowa, ul. Przemysłowa 50

 

1)   Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2)    Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3)     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz

zdolności do podejmowania uchwał.

4)     Przyjęcie porządku obrad.

5)     Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6)     Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.

7)     Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

8)     Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki

9)     Wolne wnioski.

10)  Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Pliki do pobrania:

 

ORZEŁ SA: Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

ORZEŁ SA: Projekty uchwał

ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą fizyczną .doc

ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą prawną .doc