+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

W nawiązaniu do raportu nr 2/2017 ESPI z dnia 9 marca 2017 roku, Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w związku z częściową spłatą kapitału od obligacji serii B, niektóre biura maklerskie pobrały nienależny podatek dochodowy od dochodów kapitałowych.

Obligatariusze posiadający obligacje serii B, powinni niezwłocznie zgłosić się do swojego biura maklerskiego w celu złożenia reklamacji dotyczącej nieprawidłowo pobranego podatku dochodowego od wypłaconej zgodnie z zawartym układem należności z tytułu częściowej spłaty kapitału od obligacji serii B.