+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Historia Orzeł S. A.

 • 2016 czerwiec – emisja obligacji serii D
 • 2016 styczeń – emisja obligacji serii C
 • 2015 wrzesień – uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego
 • 2015 sierpień – uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu z wierzycielami
 • 2015 marzec – zatwierdzenie listy wierzytelności
 • 2014 kwiecień – ogłoszenie upadłości ORZEŁ S.A. z możliwością zawarcia układu
 • 2014 styczeń – zaprzestanie działalności Brokera Oponiarskiego
 • 2012 wrzesień – utworzenie oddziału Spółki – Broker oponiarski
 • 2012 luty – pełne uruchomienie Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego
 • 2011 sierpień – emisja obligacji serii B
 • 2011 czerwiec – uruchomienie pierwszej części linii technologicznej w Zakładzie Produkcji Granulatu Gumowego
 • 2010 październik – emisja 1.125.555 akcji serii D
 • 2011 maj – emisja obligacji serii A
 • 2010 marzec – emisja 1.688.333 akcji serii C
 • 2010 luty – rozpoczęcie projektu „Produkcja nowych w skali świata wyrobów w innowacyjnym procesie recyklingu opon”
 • 2010 styczeń – rozpoczęcie budowy Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego.
 • 2008 kwiecień – debiut na rynku alternatywnym NewConnect prowadzonym przez GPW
 • 2008 marzec – sprzedaż 1.265.000 akcji w trybie oferty prywatnej (private placement)
 • Rok 2008 – realizacja nowej inwestycji – „Nowoczesne Centrum Motoryzacyjne”, wysoki wzrost sprzedaży
 • Rok 2007 – decyzja o przekształceniu formy prowadzonej działalności w spółkę akcyjną i pozyskanie zewnętrznego kapitału udziałowego poprzez NewConnect, zawiązanie spółki akcyjnej z kapitałem zakładowym w wysokości 3.800.000 PLN
 • Rok 2006 – uruchomienie sprzedaży przez internet (sklep salon-opon.com, Allegro.pl)‏
 • Rok 2004 – opracowanie misji Firmy oraz długookresowej strategii uzyskanie przez warsztat statusu Autoryzowanego Serwisu Grupy Goodyear (ASGG)‏.
  Rok 2002 – rozpoczęcie działalności utylizacyjnej – nawiązanie współpracy z Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA
 • Rok 2000 – uzyskanie przez warsztat statusu Autoryzowanego Serwisu Dębica (ASD) ‏
  rozpoczęcie hurtowej sprzedaży opon
 • Rok 1999 – poszerzenie działalności o serwis ogumienia
 • Rok 1996 – wybudowanie stacji tankowania LPG – rozpoczęcie działalności w branży motoryzacyjnej
 • Rok 1984 – rozpoczęcie działalności Firmy Orzeł – produkcja zamknięć koronowych do butelek