+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Wsparcie z POIG

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektu:
Rozwój współpracy z odbiorcami ORZEŁ S.A. dzięku budowie innowacyjnej platformy typu B2B

Nazwa działania: 8.2
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B

Kwota dofinansowania:
164.556,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektu:
Ekologiczne modyfikatory asfaltu nowej generacji –
badanie i rozwój technologii

Nazwa działania: 1.4
Wsparcie projektów celowych

Kwota dofinansowania:
5.898.800,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektu:
Optymalizacja wymiany handlowej pomiędzy ORZEŁ SA a podmiotami współpracującymi dzięki systemowi typu B2B

Nazwa działania: 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Kwota dofinansowania:
175 670,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektu:
Rozpoczęcie produkcji czystego granulatu z odpadów z opon, innowacyjna technologia

Nazwa Działania:
1.4 Wsparcie projektów celowych
4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Kwota dofinansowania:
17 440 000,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Tytuł projektu:
Wdrożenie systemu mającego na celu optymalizację wymiany handlowej pomiędzy ORZEŁ S.A. i podmiotami współpracującymi

Nazwa Działania:
8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Kwota dofinansowania:
196 050,00 PLN