+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 sierpnia 2010r.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załącznik:

Uchwały NWZ ORZEŁ SA z 24.08.2010r.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu