+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Widzimy więcej

Myślimy o przyszłości

Zmieniamy świat na lepsze

Aktualności

Orzeł SA: Emisja obligacji serii E

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 34 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, podjął uchwałę nr 1/10/2018 z dnia 03 października 2018 roku w sprawie skierowania propozycji nabycia... czytaj dalej

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 26 września 2018 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych.   Podstawa prawna:   Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne... czytaj dalej

Orzeł SA: Emisja obligacji serii E

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 20 września 2018 roku, na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 16 ust. 2 Statutu Spółki ORZEŁ S.A. oraz  art. 5 i art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (t.jedn. Dz.U. 2018  poz.483) , podjął... czytaj dalej

Pytania do Prezesa Zarządu