+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Widzimy więcej

Myślimy o przyszłości

Zmieniamy świat na lepsze

Aktualności

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych.   Podstawa prawna:   Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne... czytaj dalej

Orzeł SA: Powołanie Prokurenta

Zarząd Orzeł S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 roku podjął uchwałę o udzieleniu Panu Grzegorzowi Zielińskiemu prokury łącznej niewłaściwej uprawniającej do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki... czytaj dalej

Pytania do Prezesa Zarządu