+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Widzimy więcej

Myślimy o przyszłości

Zmieniamy świat na lepsze

Aktualności

Orzeł SA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

W nawiązaniu do raportu numer 12/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku, Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż Emitent w dniu 17 listopada 2017 roku zawarł aneks do umowy pożyczki z dnia 16 grudnia 2016 roku ze spółką InnoEco Polska Sp. z o.o. Zarząd informuje, iż na mocy... czytaj dalej

Orzeł SA: Płatność zobowiązań objętych układem

Zarząd Orzeł SA informuje, iż w dniu 26 września 2017 roku Emitent, w wykonaniu pkt. III Układu zawartego z wierzycielami w dniu 3 czerwca 2015 roku, dokonał spłaty kolejnej raty zobowiązań układowych.   Podstawa prawna:   Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne... czytaj dalej

Pytania do Prezesa Zarządu