+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Widzimy więcej

Myślimy o przyszłości

Zmieniamy świat na lepsze

Aktualności

Orzeł SA: Rejestracja obligacji serii E w KDPW

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 13 grudnia 2018 roku nastąpiła rejestracja w depozycie papierów wartościowych 955 obligacji na okaziciela serii E spółki Orzeł S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł każda, oznaczonych kodem PLORZL000134. Podstawą prawną emisji jest... czytaj dalej

Orzeł SA: Wyrejestrowanie obligacji serii C

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 7 grudnia 2018 roku otrzymał informację, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wyrejestrował 568 sztuk obligacji serii C w związku ze spełnieniem przez Emitenta świadczeń z ich tytułu poprzez zamianę na obligacje serii E.... czytaj dalej

Orzeł SA: Przydział obligacji serii E

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 368 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, podjął uchwałę nr 1 z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przydziału 955 sztuk obligacji serii E o... czytaj dalej

Pytania do Prezesa Zarządu