+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Widzimy więcej

Myślimy o przyszłości

Zmieniamy świat na lepsze

Aktualności

Orzeł SA: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

W nawiązaniu do raportu numer 12/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku, Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż zawarł aneks do umowy pożyczki z dnia 16 grudnia 2016 roku ze spółką InnoEco Polska Sp. z o.o. Zarząd informuje, iż na mocy postanowień zawartego aneksu wydłużony został... czytaj dalej

Orzeł SA: Odzyskanie systemu informatycznego

W nawiązaniu do raportu nr 29/2018 ESPI Zarząd informuje, iż dane informatyczne zostały odzyskane z kopii zapasowych, w związku, z czym cyberatak z dnia 12 sierpnia nie wywołał skutków w postaci trwałej utraty danych. System ERP i baza danych przywrócone zostały do... czytaj dalej

Pytania do Prezesa Zarządu