+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd spółki ORZEŁ S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Ćmiłowie, przedstawia wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23.02.2015 roku:

 

Akcjonariusz: Józef Sławomir Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.532.164

Udział w ogólnej liczbie głosów: 19,45 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 31,95 %

 

Akcjonariusz: Halina Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.222.851

Udział w ogólnej liczbie głosów: 15,52 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 25,50 %

 

Akcjonariusz: Krzysztof Stanik

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 843.000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 10,70 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 17,58 %

 

Akcjonariusz: Jacek Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 500.500

Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,35 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 10,44 %

 

Akcjonariusz: Magdalena Orzeł

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 375.100

Udział w ogólnej liczbie głosów: 4,76 %

Udział w liczbie głosów na NWZ: 7,82 %

 

Podstawa prawna:

 

 

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 
Jacek Orzeł – Prezes Zarządu