+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Zarząd Orzeł S.A. w upadłości układowej przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za trzeci kwartał 2014 roku.

 

Załącznik:

 

ORZEŁ SA Jednostkowy raport za III Q 2014r.

 

 

Podstawa prawna:

 

 

  • 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 

 

 Jacek Orzeł – Prezes Zarządu