+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Zasadność była jak najbardziej badana i nie ma wątpliwości że nakłady inwestycyjne w IT są konieczne. W trakcie realizowania projektu będziemy brali pod uwagę bieżącą sytuację spółki.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)