+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Szanowny Panie, nasza koncepcja rozwoju produktów zakłada właśnie uzyskiwanie coraz wyższej wartości dodanej w tym co jest efektem recyklingu. Stale nad tym pracujemy.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)