+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Spółka prowadzi zaawansowane prace nad dalszą koncepcją rozwoju Brokera Oponiarskiego. Nie zapadły jeszcze decyzje dotyczące tego czy działalność ta będzie rozwijana samodzielnie czy z udziałem inwestora zewnętrznego. Do momentu rozstrzygnięcia tej kwestii nie podejmujemy działań wnoszenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowej spółki. O wszystkich decyzjach będziemy informować na bieżąco.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)