+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Spółka zorganizuje spotkanie Obligatariuszy z kuratorem Panem Jerzym Sławkiem. Informacje na ten temat zostaną upublicznione w Raporcie bieżącym.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)