+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Szanowny Panie, w pełni zgadzam się z oczekiwaniem Akcjonariuszy. Miejscem do udzielania takich informacji są raporty okresowe oraz Walne Zgromadzenie. Zapraszam do uczestnictwa w najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)