+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Witam, o postępie procesu przyjmowania układu z wierzycielami informujemy na bieżąco w postaci raportów bieżących. Jest to jedyny możliwy kanał przepływu informacji w tym zakresie.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)