+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Spółka nie odwołała prognoz, gdyż zamierza je zaktualizować. Aby móc to zrobić musimy poczekać do pełnego uruchomienia ZPGG oraz skonsolidowania Astor S.A.. Planujemy opublikować aktualizację prognoz w listopadzie

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)