+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Składając rozliczenie końcowe do końca roku, należałoby założyć że ostatnia transza wpłynie w IIQ 2012 roku. Przewidywana kwota ostatniej transzy to 2,5-3 mln zł.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)