+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Bardzo poważnie traktujemy nasze plany zdobycia pozycji drugiego gracza w polskim e-handlu. Uważamy, że dzięki podejmowanym obecnie i w przeszłości działaniom nasze możliwości w tym zakresie rosną. Zarząd prowadził rozmowy na temat inkorporacji innych podmiotów z branży, jednak projekt Fabryki Granulatu i spodziewany wzrost wartości z niego wynikający, wstrzymał rozmowy. Wrócimy do nich w 2010 roku.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)