+ 48 (81) 475 57 00 info@orzelsa.com
  • Polski
  • Русский

Ad1. Produkcja w weekendy uzależniona jest od parametrów takich jak: odpowiednia ilość surowca oraz zbyt na produkowany granulat. Pracę w tym trybie planujemy w IIIQ tego roku. Ad2. Sprawa ta jest nadzorowana przez Zarząd i ze względu na dobro sprawy nie mogę nic więcej odpowiedzieć.

Was this answer helpful ? Yes(0)/ No(0)