+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Orzeł SA: Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Orzeł S.A. informuje, iż w dniu 04 maja 2017 roku powziął wiedzę o powołaniu w trybie § 21 ust. 1 Statutu Spółki tj. w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego Spółce, nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie Pana Michała Staszewskiego. Formularz...