+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Orzeł S.A. przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport kwartalny za trzeci kwartał 2022 roku.

 

Załącznik:

Orzeł S.A. Jednostkowy raport za IIIQ 2022 roku

 

Podstawa prawna:

 

  • 5 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect».

 

Osoby reprezentujące spółkę:

 

 Monika Koszade-Rutkiewicz — Prezes Zarządu

Michał Stachyra – Wiceprezes Zarządu