+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Spółki informuje, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 sierpnia 2010 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.

Komentarz Zarządu do zwołania NWZA

Zwołanie NWZA związane jest z RB nr 50/2010 o podpisaniu listu intencyjnego dotyczącego przejęcia podmiotu z branży oponiarskiej. W ocenie Zarządu, dla ORZEŁ S.A. będzie to transakcja o dużym potencjale generowania zysku w przyszłości. Branża sprzedaży opon jest z definicji nisko marżową i podstawowym warunkiem generowania zysku jest osiągnięcie odpowiedniego wolumenu sprzedaży. Najlepiej o tym fakcie świadczy znacząca poprawa wyniku netto Spółki będąca konsekwencją znacznego wzrostu przychodów oraz restrykcyjnego podejścia do kosztów. Przejmowana spółka działa na rynku oponiarskim ale w segmencie obsługi flot, gdzie rentowność jest wyższa od średniej w branży. Przejmowana spółka wzmocni prowadzoną już działalność Brokera Oponiarskiego.
Wpływy z emisji akcji serii D przeznaczone zostaną na sfinansowanie zakupu akcji w przejmowanej spółce, jak również zasilą kapitał obrotowy niezbędny do sfinansowania wzrostu skali działalności Grupy kapitałowej ORZEŁ. Warunki transakcji zakładają płatność kwoty 1,68 mln zł w trzech ratach. Przejmowany podmiot ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży oraz wysoki potencjał wzrostu. Barierą w jego rozwoju jest brak wystarczających środków obrotowych. Zakup większościowego pakietu akcji przez ORZEŁ S.A. zaowocuje uwolnieniem potencjału i znaczącym wzrostem przejmowanej spółki w najbliższych latach.
ORZEŁ S.A. realizuje już bardzo ważny program inwestycyjny budowy Zakładu Granulatu Gumowego. Jest to działanie zmierzające do stworzenia nowej linii biznesowej – Recykler Opon. Harmonogram inwestycji realizowany jest zgodnie z planem, a wszystkie kluczowe informacje w tym zakresie Spółka publikuje w Raportach Bieżących (08/2010, 31/2010, 37/2010, 57/2010). Planowany moment uruchomienia produkcji to IQ 2011 roku.

W załączniku pełna treść ogłoszenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) -. 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

ORZEŁ SA Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 24 08 2010.pdf
ORZEŁ SA Projekty uchwał NWZA na dzień 24 08 2010.pdf
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą fizyczną.pdf
ORZEŁ SA Wzór pełnomocnictwa dla mocodawcy będącego osobą prawną.pdf

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu