+48 81 475 57 00 info@orzelsa.com

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 10 lutego 2010r. Spółka złożyła wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wyznaczenie pierwszego dnia notowań 5.065.000 Praw Poboru Akcji serii C.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r. „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu