Zarząd Spółki ORZEŁ S.A. informuje, iż w dniu 11 maja 2010 roku Emitent zawarł umowę powołania spółki zależnej pod firmą Centrum Technologii ESTUDO Sp. z o.o. w której Emitent objął 92% udziałów.

Spółka została powołana w celu świadczenia usług badawczych i konstruktorskich dla przemysłu na rynku globalnym. Głównym zadaniem spółki będzie stworzenie profesjonalnego zespołu konstruktorów i projektantów korzystających z nowoczesnego parku badawczego. Spółka CT ESTUDO ubiegać się będzie o pozyskanie dotacji na zakup niezbędnych środków trwałych.

Zawiązanie spółki ma na celu zdywersyfikowanie przychodów Emitenta co zwiększy bezpieczeństwo finansowe funkcjonowania ORZEŁ S.A.. Istotnym elementem jest również wykorzystanie kompetencji w pozyskiwaniu finansowania z dotacji europejskich.

Kapitał spółki wynosi 5 000 zł i dzieli się na 100 równych udziałów po 50 zł każdy z czego 92 przypada na Emitenta.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Jacek Orzeł – Prezes Zarządu